INFOGRAFIAR ÉS...

Simplificar de forma conceptual i visual continguts complexes.

Per què serveixen les infografies? Com poden ajudar a comunicar? Quin és el millor format: interactiu o imprès?

Dissenyar infografies, a part de ser la meva professió i passió des de fa 8 anys, m'ha demostrat que és una eina de comunicació molt eficaç. Vols saber com et pot ajudar a vendre?