Avís legal

L’accés i navegació en aquest lloc web, així com l’ús dels serveis d’aquest, implica l’acceptació expressa i íntegra del present Avís Legal, així com la resta de polítiques i condicions generals publicades en el present portal. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació posem en el teu coneixement les següents dades:

Empresa: Gemma Solà Arqués (en endavant “GEMMA SOLÀ”)

NIF: ES33959190N

Adreça: Carrer Martorell, 8 08172 Sant Cugat del Vallès

Correu electrònic: info@gemmasola.comelcontedelescaixesniu@gmail.com

Lloc web: www.gemmasola.com / www.elcontedelescaixesniu.com (en endavant, “el portal o lloc web”)

2. Usuaris

L’ús del present portal és absolutament voluntari i suposa l’acceptació plena per qui accedeix al mateix, en endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en la present adreça. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir detingudament les presents condicions.

3. Ús del portal

GEMMA SOLÀ proporciona accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”) a Internet de la seva propietat. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) intentar accedir i, si s’escau, emprar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-lo manipular els seus missatges; (iv) no realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o estructura de la pàgina web, de forma que impedeixi la seva normal utilització.

L’Usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota natura que GEMMA SOLÀ o qualsevol tercer pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions especificades anteriorment.

4. Política de privacitat

informem que GEMMA SOLÀ compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LOPDGDD, relatives a la protecció de les persones físiques quant al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació veure Política de Privacitat.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts del lloc web, incloent-hi entre d’altres els textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, així com els logotips, marques, noms comercials i altres signes distintius, qualsevol que sigui el seu format, són propietat de GEMMA SOLÀ, o bé disposa dels drets suficients, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, tornar a publicar, modificar o mostrar pel seu ús comercial sense el seu previ consentiment. L’Usuari es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial de GEMMA SOLÀ.

GEMMA SOLÀ autoritza l’Usuari a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de GEMMA SOLÀ o dels seus legítims titulars. L’Usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts d’aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la finalitat.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

GEMMA SOLÀ no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

GEMMA SOLÀ no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de GEMMA SOLÀ; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web de GEMMA SOLÀ; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

7. Cookies

El lloc web GEMMA SOLÀ utilitza galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, veure Política de Cookies.

8. Modificacions

GEMMA SOLÀ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal.

9. Enllaços

En cap cas GEMMA SOLÀ assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web. Esmentats enllaços tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre GEMMA SOLÀ el responsable de l’enllaç en qüestió. Per realitzar enllaços a la present pàgina web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

10. Dret d’exclusió

GEMMA SOLÀ es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin aquest Avís Legal.

11. Generalitats

GEMMA SOLÀ perseguirà l’incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. Modificació de les presents condicions i durada

GEMMA SOLÀ podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

13. Separabilitat

Si alguna de les disposicions contingudes en aquest acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en aquest document.

14. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació GEMMA SOLÀ i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Torna a l'inici